Restafval

RestafvalIMG_1088

Restafval is een afvalstroom die vrijkomt bij dienstverlenende bedrijven, kantoren en winkels. Restafval is een van de duurste stromen omdat verbranding in een verbrandingsinstallatie vrijwel de enige verwerkingsmogelijkheid is.

Van de hoeveelheid kantoor-, winkel-, en dienstenafval (KWD-afval) wordt een steeds groter deel nuttig toegepast. Sinds 1990 is het aandeel toegenomen van ongeveer 25% naar meer dan 55% in 2008. Veel KWD-afval wordt verbrand en een klein deel wordt gestort.

Leave a Reply