Papier

Papier en karton

Zorg voor mens en milieu is onder meer een bewuste omgang met natuurlijke grondstoffen. In Nederland wordt 75% van het oud papier en karton gescheiden IMG_1125ingezameld. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa.

Papier en karton zijn natuurproducten met duurzame eigenschap
en welke kunnen worden hergebruikt.Oud papier kan tot 7 maal worden hergebruikt bij de productie van nieuw papier. Dit spaart bomen en geeft minder milieubelasting tijdens het productie proces. Met 80 jaar ervaring is van Puijfelik recycling de ideale partner voor bedrijven bij de inzameling en de afzet van oud papier en karton.

 

AdviseringIMG_1109

Veelzijdigheid kenmerkt de klanten van ons bedrijf. Dit vraagt veelal om maatwerk oplossingen.

 

 

 

Afzet oud papierIMG_1119

De markt voor de afzet van oud papier en karton is een wereldwijde markt geworden. Van Puijfelik Recycling heeft dagelijks contact met de papierfabrieken en beschikt over een uitgebreid netwerk in binnen- en buitenland.

Leave a Reply