Metalen

Een gangbare naam voor metaalafval is schroot. Schoot bestaat uit afgedankte of IMG_1172anderszins onbruikbare metaalproducten.

Metalen worden zelden in de natuur in zuivere vorm gevonden. Metalen worden gedolven in de vorm van ertsen, die vervolgens worden omgezet in de zuivere metaalvorm. Voorbeelden hiervan zijn de winning van gietijzer uit ijzererts of de elektrochemische omzetting van bauxiet in aluminium.

IMG_1173In de metaalhandel wordt onderscheid gemaakt tussen de ferrometalen en non-ferrometalen. Ijzer en alle legeringen op basis van ijzer worden ferro metalen genoemd, en de overige metalen zoals aluminium, goud en koper worden non-ferrometalen genoemd.

Leave a Reply